سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد مفیدفر – کارشناس ارشد مهندسی شیمی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پل یتکنیک تهران)
فرهنگ عباسی – دکترای مهندسی شیمی – استادیار دانشگاه صنعتی سهند تبریز
احسان ربیع زاده – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک – دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پل یتکنیک تهران)

چکیده:

در این کار فرایند تهیه شبکههای پلیمری در هم فرو رونده (IPN) طوری اداره م یشود که منجر به اصلاح واقعی سطح و تغییر قابلیت ت رشوندگی سطح پلیمر آبگریز پلی (دی متیل سیلوکسان) م یگردد بدون آنکه توده پلیمر دستخوش تغییر شود. یکی از مه مترین عوامل موثر در این روش، نوع حلال مورد استفاده م یباشد که دارای تأثیری متفاوت بر نحوه آرایش زنجیر ههای پلیمری و در نتیجه قابلیت خی سشوندگی سطح پلیمر دارد.