سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهین ناصر پور – دانشگاه شیراز ، دانشکده علوم ، بخش فیزیک ، شیراز ،
عبدالناصر ذاکری – دانشگاه شیراز ، دانشکده علوم ، بخش فیزیک ، شیراز ،

چکیده:

در این مقاله وابستگی پارامترهای پاشندگی و غیر خطی به طول موج درون تقویت کننده های تار بلور فوتونی آلاییده به Er مورد بررسی قرار گرفته است . همچنین تاثیر این وابستگی بر انتشار و تقویت تپ از طریق حل معادله شرودینگر غیر خطی بررسی شده است . در تقویت کننده شبیه سازی شده پاشندگی و اثر غیر خطی کر تاثیر یکدیگر را بر پهنای تپ تا حد زیادی خنثی می کند بطوریکه تغییرات پهنای تپ کمتر از ۱ % می باشد همچنین در محدوده طول موجی بررسی شده است . تغییرات توان تپ خروجی بر حسب طول موج کمتر از ۰٫۰۱mW است .