سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

فردین احمدی – دانشگاه جامع امام حسین ع
عبدالحسین رضوانی – دانشگاه جامع امام حسین ع
محمدعلی طالبیان درزی – دانشگاه جامع امام حسین ع

چکیده:

ساختارنواری نانولوله های کربن را با استفاده ازتوابع ونییر ومحاسبات عددی محاسبه کردیم گاف انرژی این موادباتوجه به نوارهای انرژی بدست امده مشخص نمودیم انگاه نشان دادیم که گاف انرژی نانولوله های کربن با افزایش شعاع کوچک میشود همچنین دراین محاسبات به خاطرخمشی که برساختاروارد شده بعضی ازنانولوله های کربن تغییر فاز میدهند به این عبارت که ازحالت فلز به حالت نیمه رساناتبدیل شده اند