سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

آزاده منصوری – دانشگاه شهید بهشتی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
فرح ترکمنی آذر – دانشگاه شهید بهشتی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
احمد محمودی ازناوه – دانشگاه شهید بهشتی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

چکیده:

در این مقاله روشی نوین برای یک سیستم واترمارک ۱ جهت پیاده سازی به روی تصاویر دیجیتال ارائه شده است. در روش ذکر شده ازRapid Transform (RT)بهعنوان شاخه ای ازتبدیلات پروانه ۲ مانند، که مزایایی از قبیل پیاده سازی ساده و سرعت بالا را دارا م ی باشند، استفاده شده است. مقاومت در برابر هر گونه شیفت دایروی و جابجایی هایاندک نیز از مزایای خاص تبدیلRTمیباشد . در روش ارائهشده تغییرات در حوزه ی تبدیلRT صورت می گیرد. استفاده ازضرایب متغیر جهت اعمال تغ ییرات، سیستم واترمارکی با کمترین تخریب به روی تصویر واترمارک شده و مقاوم در برابر هرگونه خرابی واترمارک گنجانده شده در تصویر را نتیجه میدهد.