سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احمد یعقوبی – دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت ایران
علی اصغر بهشتی شیرازی – دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

این مقاله یک الگوریتم جدید واترمارکینگ در حوزهDCTو بر اساس ایده مدولاسیون FSK دوبعدی بکمکپترن های هادامارد ارائه می کند. استخراج واترمارک در دکودرمستقل از تصویر اصلی بوده(blind) و از مد لکردن ضرایب DCTتصویر میزبان بصورت گاوسی تعمیم یافته استفاده کردهو آشکارسازی را بر اساس معیار شباهتML انجام می دهد.
الگوریتم ارائه شده برای تقویت طرح واترمارکینگ، جاسازی واترمارک را به کمک مدلHVS مبتنی بر DCT که توضیح داده می شود، تطبیق می دهد. نتایج شبیه سازی بهبود آشکارسازML در استخراج بیت های واترمارک را نسبت به کرولیتر خطینشان می دهد.