سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی اصغر خدامی – دانشگاه سمنان (دانشکده مهندسی برق)
خشایار یغمایی – دانشگاه سمنان (دانشکده مهندسی برق)

چکیده:

در اغلب روش های واترماکینگ متن ، پنهان سازی اطلاعات از طریق تغییر برخی خصوصیات و پارامترهای قابل اندازه گیری متون نظیر فاصله بین خطوط، کلمات و کاراکترها صورت می گیرد. به دلیل تفاوت های ساختاری در سم الخط زبان های مختلف و نیز نوع کاراکترهای هر متن، روش های مورد استفاده برای واترمارکینگ، روی متون مختلف دارای کارایی یکسان نیست بطوریکه ممکن است یک روش برای متنی خاص، دارای حداکثر بازدهی و برای متنی با رسم الخط دیگر، فاقد بازدهی مناسب باشد، در این مقاله عملکرد یکی از نکنیک های اصلی واترمارکینگ متن یعنی روش کدینگ شیفت خط روی متون فارسی مورد بررسی قرار میگیرد. همچنین راهکاری برای افزایش کارایی این روش حین اعمال روی رسم الخط فارسی ارائه می گردد.