سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: سومین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

امید حائری – کارشناس ارشد مهندسی صنا

چکیده:

تحقیق و توسعه ، کار خلاقی است که بطور منظم برای افزایش ذخیره علمی و دانش فنی و نیز استفاده از این دانش در اختراع و طرح کاربردی جدید انجام می شود. تحقیق و توسعه، شرط لازم گزینش درست، جذب موثر وبکارگیری ثمر بخش تکنولوژی خارجی است. تحقیق و توسعه، توان رقابتی صنایع را افزایش می دهد و … طرح موضوعات تحقیقاتی آن هم در سطح ملی با نهادینه شدن تحقیق و توسعه در صنایع متجلی می شود. کارایی و اثر بخشی فعالیتهای تحقیق و توسه در هر صنعت ، مستلزم برنامه ریزی و مدیریتی نظام مند است که با سازماندهی واحد تحقیق وتوسعه در صنعت تحقق می یابد.
در این مقاله ضمن اشاره به لزوم ایجاد واحدهای تحقیق و توسعه در صنایع، لزوم ارتباط این واحدها به عنوان حلقه های زنجیره تحقیقات ملی و نقش این ارتباط در پیشبرد اهداف ملی تبیین گردیده وبرخی الزامات اجرایی در راه اندازی این واحدها مطرح شدهو در نهایت، طراحی و تدوین استاندارد مدیریت مراکز R&D از جانب نویسنده پیشنهاد شده و منافع حاصل از این رویکرد تبیین می گردد.