سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: دومین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمود افشار – اداره کل پژوهش شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

چکیده:

دانشگاه ها و مراکز پژوهشی به عنوان مغز متفکر هر جامعه ای محل طرح مشکلات جاری و توسعه ای صنایع می باشند. آنها با استفاده از روشهای علمی به تحقیق پرداخته و نکات مثبت و منفی روشهای حل مشکلات و طرح های توسعه ای را به مدیریت صنایع ارائه می کنند، که از میان راه حل های ارائه شده مدیران با توجه به محدودیت ها وظرفیت ها راه حل بهینه را انتخاب می کنند. لزوم یک ارتباط صحیح و منطقی بین صنایع و دانشگاه ها مورد توافق عموم کارشناسان می باشد و صنایع برای بالا بردن بازده نیاز به ارتباط ناگسستنی با دانشگاه ها و مراکز پژوهشی دارند.
در این مقاله، نقش واحدهای تحقیق و توسعه صنایع در ترجمان نیازهای صنعت به دانشگاه ها و بازگویی یافته های دانشگاه ها به زیان قابل استفاده برای متخصصان صنایع مورد بررسی قرار گرفته و اهمیت ایفای صحیح این نقش دوگانه توسط این واحدها تبیین شده است. بر اساس این بررسی، همچنین یک مدل سازمانی برای این واحدها جهت برقراری ارتباط صحیح بین صنایع و دانشگاه ها پیشنهاد شده که در این مدل، اهمیت کمیته های مشورتی تخصصی با حضور استادان دانشگاه ها و پژوهشگران صنایع برای انجاماین نقش دوگانه تشریح و جایگاه آنها مشخص شده است.