سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا عبداله پوری – کارشناس ارشد معماری کامپیوتر
محمدکاظم اکبری – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

با توجه به افزایش روزافزون استفاده از ریزپردازنده در تمامی ابعاد زندگی انسان و پیچیده تر شدن طراحیها ودرعین حال رقابت شرکتهای تولید کننده برای کاهش زمان عرضه به بازار وارسی یک پردازنده و اثبات صحت عملکرد آن اهمیت بسزایی دارد برای وارسی پردازنده ها دو روش عمده وجود دارد روش شبیه سازی و روش رسمی روش شبیه سازی جوابگوی طراحیهای با پیچیدگی زیاد نیست و در عین حال یک اثبات کلی نمی باشد چرا که فقط به ازای ورودیهای امتحان شده درستی طراحی را ضمانت می کند استفاده از روشهای رسمی به دلیل کلیت و اثبات ریاضی صحت عملکرد در چند سال اخیر بسیار متداول شده است این روش به شیوههای مختلف اعمال می شود. یکی از این متداولترین این شیوه ها روش Model checking است که دارای حالت خودکار بیشتری است.