سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: اولین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

غلامحسین دانشی – دانشگاه صنعتی شریف دانشکده مهندسی متالورژی
کیومرث پورحیدری انارکی – دانشگاه صنعتی شریف دانشکده مهندسی متالورژی

چکیده:

دراین مقاله پدیده وارونش لوله های فلزی جدارنازک تحت شرایط بارگذاری سرعت ثابت و دینامیکی ازلحاظ تئوری و عملی مورد بررسی قرارگرفته است پارامترهای موثر معرفی شده و محدوده ای ازآنها که منجر به وارونش موفقیت امیز میشود تعیین گشته است درخارج ازاین محدوده لوله به جای وارونه شدن ممکن است پاره شود و یا کمانش یابد طبق نتایج بدست آمده نیروی وارونش درشرایط دینامیکی و سرعت ثابت تقریبا برابر هستند رابطه ای نیز برای بیان تجربی حداکثر مقدارکرنش محیطی ارایه شده و حداکثر کورس وارونش نیز با فرض کرنش دوبعدی ازلحاظ تئوری تعیین گشته است