سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۸

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مصطفی صحرایی –
رضا خردمند –
نادر سلحشور –

چکیده:

در این مقاله اثرات همدوسی ناشی از گسیل خودبخود یک توزیع جمعیت حالت پایای سیستم اتمی سه ترازه در پیکربندی نوع Λ مورد مطالعه قرار می گیرد. نشان داده می شود که وارونی جمعیت غیرمنتظره به علت این نوع اثرات همدوسی در هردوی گذارهای اپتیکی دیده می شود.