مقاله وارياسيون آناتوميکي عضله بازکننده انگشت سبابه: گزارش يک مورد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان از صفحه ۲۸۶ تا ۲۹۰ منتشر شده است.
نام: وارياسيون آناتوميکي عضله بازکننده انگشت سبابه: گزارش يک مورد
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تاندون
مقاله عضله
مقاله جسد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيم زاده بيدسكان عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: علي پور فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي اكرم
جناب آقای / سرکار خانم: محمدزاده الهام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عضله بازکننده انگشت سبابه يک عضله اسکلتي باريک و بلند در لايه عمقي سطح پشتي ساعد مي باشد. اين عضله از يک سوم انتهاي سطح خلفي جسم اولنا زير مبدا عضله باز کننده دراز انگشت شست و غشاي بين استخواني منشا گرفته، و در طول چهارمين کمپارتمان تاندوني همراه با تاندون عضله بازکننده مشترک انگشتان از زير اکستنسور رتيناکولوم حرکت مي کند و نهايتا مقابل سر دومين استخوان متاکارپ به کناره اولنار تاندون عضله بازکننده مشترک انگشتان مي چسبد و از طريق اکسپنشن اکستانسوري به انگشت اشاره متصل مي شود. تاندون اين عضله امکان حرکت مستقل به انگشت اشاره مي دهد. در جسد مورد بررسي دو عضله بازکننده انگشت اشاره مشاهده شد. به طوري که اين دو عضله داراي منشا يکسان و داراي دو بطن و دو تاندون مجزا بودند که يکي به سطح دورسال قاعده اولين بند دومين انگشت ختم شده بود و تاندون ديگري به تاندون عضله بازکننده انگشتان چسبيده و از طريق اکسپنشن اکستانسوري به انگشت اشاره متصل بود.