سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

جعفر محمودی – عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین (ع)

چکیده:

موضوع واسط – کاربر عمدتا پس از توسعه کامپیوتر های شخصی و افزایش قابلیتهای ترمینال ها مطرح گردید و به همین جهت موضوع جدیدی محسوب نمی شود. موضوع نسبتا جدید مبنا قرار گرفتن واسط – کاربر در طراحی سیستم می باشد. که از دهه ۹۰ بطور جدی مورد توجه قرار گرفته است. علت اهمیت یافتن هرچه بیشتر واسط – کاربر غلبه پارادیم مشتری گرائی بر فضای سیستم های اطلاعاتی و جلب رضایت کاربارن نهایی به عنوان مهمترین شاخص قبولی و پذیرش سیستم ها می باشد. با بررسی ادبیات موضوع روشن می گردد که از عبارت واسط – کاربر تمرکز بر روی آن تعابیر مختلف و بعضا مغایری در کتابها و مقالات صورت گرفته است. ما در این مقاله ابتدا به مرور و جمع بندی این امرپرداخته، سپس مدلی نوین مبتنی بر واسط کاربر جهت طراحی منطقی سیستم های اطلاعاتیارائه خواهیم داد.