مقاله واسنجي ضريب شاخص حداكثر ذخيره و شماره منحني مدل SCS در حوزه هاي آبخيز امامه، كسيليان، درجزين و خانميرزا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در مجله علوم و مهندسي آبخيزداري ايران از صفحه ۱۲ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: واسنجي ضريب شاخص حداكثر ذخيره و شماره منحني مدل SCS در حوزه هاي آبخيز امامه، كسيليان، درجزين و خانميرزا
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روانآب سطحي
مقاله مدل SCS
مقاله هدر رفت اوليه
مقاله شماره منحني
مقاله امامه
مقاله كسيليان
مقاله درجزين
مقاله خانميرز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي سيدحميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: رضوي سيده لاله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور برآورد روانآب در حوزه هاي آبخيز، روش هاي تجربي و غير مستقيم متعددي هم چون SCS ابداع شده است. عموما استفاده از اين مدل ها در خارج از مناطق تهيه آنها با خطا همراه بوده و لذا بررسي كاربرد و واسنجي آنها ضروري است. به اين منظور رگبارهاي واجد اطلاعات هم زمان بارش- روانآب چهار حوزه آبخيز امامه، كسيليان، درجزين و خانميرزا انتخاب و مقدار روانآب ناشي از هر رگبار پس از تعيين ويژگي هاي گوناگون آنها و نقشه شماره منحني حوزه هاي آبخيز برآورد و با مقادير مشاهداتي مقايسه شد. نتايج بدست آمده از كاربرد مدل بدون واسنجي نشان دهنده تطابق ضعيف روانآب هاي مشاهداتي و برآورد شده در تمامي حوزه هاي آبخيز بوده است. به منظور بهبود اين وضعيت، ضريب شاخص حداكثر ذخيره مدل و همچنين مقادير شماره منحني واسنجي و با لحاظ مقادير جديد بار ديگر روانآب با استفاده از مدل برآورد و با روانآب هاي مشاهداتي مقايسه شد. نتايج كاربرد مدل واسنجي شده دلالت بر عدم كارآيي مدل ياد شده در برآورد روانآب در حوزه هاي آبخيز كسيليان و درجزين و توانايي آن در برآورد روانآب در حوزه هاي آبخيز امامه و خانميرزا به ترتيب با ضريب تبيين ۰٫۹۲۱ و ۰٫۹۱۴ داشته است.