مقاله واسکوليت ناشي از داروهاي ضد تيروئيد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در دي ۱۳۸۹ در مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران از صفحه ۴۵۹ تا ۴۶۵ منتشر شده است.
نام: واسکوليت ناشي از داروهاي ضد تيروئيد
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله داروهاي ضد تيروئيد
مقاله واسکوليت
مقاله پر کاري تيروئيد
مقاله گواتر سمي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي فريدون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هدف اين مقاله مرور يافته هاي موجود در مورد واسکوليت ناشي از داروهاي ضدتيروئيد است.
مواد و روش ها: پژوهش هاي انجام شده بين سال هاي ۱۳۹۶ تا ۲۰۰۹ با کلمات کليدي «داروهاي ضد تيروئيد و واسکوليت»، «داروهاي ضد تيروئيد و خونريزي منتشر آلوئولي» و «داروهاي ضد تيروئيد و گلومرولونفريت» در وب سايت مدلاين مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: ۹۲ مقاله واجد معيارهاي انتخابي بودند. يافته ها نشان داد که %۱۵-۴۶ بيماران درمان شده با پروپيل تيواوراسيل (PTU) داراي ANCA  مثبت شدند، در مقابل تنها %۰-۳ بيماران درمان شده با کربي مازول (CMZ) يا متي مازول (MMI) دچار اين عارضه شدند. از داروهاي ضد تيروئيد،PTU  شايع ترين دارويي است که بيشتر به عنوان عامل ايجاد واسکوليت ناشي از دارو گزارش مي شود. بيماري تيروئيد زمينه اي در بيشتر موارد، بيماري گريوز است اما در همراهي با گواتر مولتي ندولر سمي نيز گزارش شده است. نشانه هاي واسکوليت ناشي از PTU عبارتند از: کم خوني (که در بيشتر بيماران مشاهده مي شود)، ضايعات پوستي (زخم، پورپورا، ندول هاي زيرجلدي و ضايعات شبيه اريتم ندوزوم و اريتم مولتي فرم)، آرترالژي، تب، خستگي، لنفادنوپاتي، هماچوري، پروتئينوري، خونريزي آلوئولار و پلورال افيوژن، خونريزي منتشر آلوئولي و گلومرولونفريت هلالي. هنگامي که واسکوليت ناشي از PTU تشخيص داده مي شود، تنها قطع دارو مي تواند سبب برطرف شدن علايم طي ۱-۴ هفته شود. در کل پيش آگهي واسکوليت ناشي از داروهاي ضد تيروئيد بسيار بهتر از واسکوليت هاي اوليه مي باشد.
نتيجه گيري: داروهاي ضد تيروئيد مثل PTU مي توانند سبب ايجاد واسکوليت ANCA مثبت شوند که بيماري زايي آن ممکن است چند عاملي باشد و تشخيص بر اساس ارتباط بين واسکوليت باليني و تجويز داروي ضد تيروئيد و نيز کنار گذاشتن همه وضعيت هايي است که واسکوليت را تقليد مي کنند. بعد از تشخيص، داروي ضد تيروئيد بايد به سرعت قطع شود و پروگنوز آن در اغلب موارد خوب مي باشد.