مقاله واقعات (مکاشفات) لاهيجي در شرح گلشن راز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در ادبيات عرفاني و اسطوره شناختي (زبان و ادبيات فارسي) از صفحه ۲۹ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: واقعات (مکاشفات) لاهيجي در شرح گلشن راز
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لاهيجي
مقاله گلشن راز
مقاله واقعه (مکاشفه)
مقاله اشراق (ادراکات فراحسي)
مقاله عرفان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پشت دار علي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: عباس پورخرمالو محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عرفان علم معرفت و شناخت باطني است. عارف با تزکيه باطن و از راه هاي فرا حسي به عوالمي وارد مي شود که براي جسم و حواس جسماني امکان پذير نيست. در اين مسير عنصر «نفس» يا «روان» نقش مهمي ايفا مي کند. يکي از راه هاي مهم ورود به عالم فوق طبيعي، کشف عارفانه (واقعه) است. انسان از راه مکاشفه يا گاه الهام يا در شرايطي ويژه به مغيبات علم پيدا مي کند؛ اما واقعه از عناصر فرا حسي است که نفس ناطقه آدمي به کمک آن از گذشته و آينده باخبر مي شود، به طوري که علم  حاصل از اين راه مي تواند در زندگي و بيداري فرد تاثيرگذار باشد. شناسايي و روايت و تحليل و واقعات يک عارف اشراقي چون شيخ محمد لاهيجي شاهدي گويا براي اثبات اين نيروي عظيم فرا حسي در «نفس» انسان است. لاهيجي در ضمن شرح گلشن راز، ده واقعه خود را روايت کرده که در همه اين واقعات، بي استثنا پس از رهاکردن وجود خاکي و اتصال به افلاک و نور مطلق در نورالانوار فاني شده است. اين وصال يا تجريد منتهاي مشرب اشراقي است که هر عارف در آرزوي آن است.