سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد بی نیاز – دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه شیراز شیراز، ایران
غلامحسین دستغیبی فرد – استادیار، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه شیراز شیراز، ایران

چکیده:

معمولاً برای مدلسازی یک بخش از سطح زمین، از مثلث بندی استفاده می کنند. یکی از ویژگیهایی که یک مثلث بندی باید داشته باشد، "خوش شکل" بودن مثلث های آن است. یک روش خوب
برای بیان خوش شکلی، استفاده از مثلث بندی دِلانی است. یک ویژگی دیگر که مدلسازی باید آن را دارا باشد، واقعیت جریان آب در سطح زمین است. در زمینهایی که به صورت طبیعی شکل می گیرند، تعداد کمی مینیمم محلی وجود دارد و همچنین خطوط جریان آب بر انتهای دره ها واقع هستند. برای بدست آوردن همزمان این ویژگیها از مثلث بندی دلانی مراتب بالاتر استفاده می شود. در این مقاله دو الگوریتم معرفی شده اند؛ یکی برای کاهش تعداد مینیمم های محلی ودیگری برای کاهش تعداد یالها و مؤلفه های شیاری. نتایج بدست آمده از آزمایشها و تصویر های ارائه شده، کارایی این الگوریتم ها را بر روی داده های واقعی نشان می دهند.