مقاله واكاوي تجارب مهندسي ارزش در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۷ در صفه از صفحه ۶۹ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: واكاوي تجارب مهندسي ارزش در ايران
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هندسي ارزش
مقاله كار گروهي
مقاله رويكرد نظام مند
مقاله آسيب شناسي
مقاله تجارب مهندسي ارزش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نظري احد
جناب آقای / سرکار خانم: ركوعي سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در نيم قرن گذشته افزايش جمعيت و كمبود منابع حوزه ها، سبب ايجاد روش ها و الگوهاي كاري گوناگوني در زمينه هاي بهينه يابي فرآيندها، به خصوص در سازمان هاي پروژه محور، شده است. يكي از اين الگوها به مبحث بهبود شاخص ارزش در پروژه ها مربوط مي شود كه با عنوان هايي چون تحليل ارزش، مديريت ارزش، و مهندسي ارزش طي شصت سال گذشته مطرح شده است. اين روش با شناسايي شاخص هاي ارزش، با استفاده از ابزارهايي خاص براي بهبود ارزش در فرآيندها و پروژه ها و طرح هاي سرمايه گذاري كاربرد دارد. بر همين اساس، روش مهندسي ارزش به عنوان متدولوژي اي نظام مند و ساختار يافته، اجراي كاركردي پروژه ها را تعيين مي كند و سپس با بهره گيري از كار گروهي و نگرش خلاقانه و نو به موضوع، به شناسايي بخش هايي كه استعداد بهبود دارند مي پردازد و پيشنهادهايي جديد مطرح مي كند. اين پيشنهادها، پس از بررسي و ارزيابي، توسعه مي يابند و به پيشنهادهاي اجرايي مي رسند. اين مقاله در پي آن است كه با توجه به نقاط ضعف و كاستي هايي كه در زمينه اجراي مهدنسي ارزش در ابعاد محتوايي و كالبدي وجود دارد، عوامل تاثيرگذار را شناسايي و معرفي كند. بدين منظور، بر پايه مطالعات كتابخانه اي و تحقيقات ميداني اطلاعات لازم گردآوري شده است، سپس با تحليل هاي آماري توصيفي، نتايج در چهار بخش عمده، شامل آسيب ها و كاستي هاي مرتبط با رويكرد كاركردگرا، فرآيند نظام مند، خلاقيت، و نهايتا كار گروهي در روش مهندسي ارزش، به عنوان آسيب هاي عمده روش مهندسي ارزش جمع بندي و طبقه بندي شده اند.