مقاله واكاوي مفهوم قدرت در نظريات ميشل فوكو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در مطالعات سياسي از صفحه ۴۹ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: واكاوي مفهوم قدرت در نظريات ميشل فوكو
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قدرت
مقاله اقتدار
مقاله سلطه
مقاله حقيقت
مقاله دانش
مقاله سوژه
مقاله ابژه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوابخش مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: کريمي فاروق

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ميشل فوكو، در خصوص مفهوم و چيستي قدرت، درك سلسله مراتبي ساده را رد مي كند و معتقد است قدرت يك مفهوم ساده ابلاغي از بالا به پايين و دستوري نيست، بلكه در شبكه اي از روابط در هم پيچيده، ساري و جاري است. همان چيزي كه ساختار جامعه را تعيين و آن را مشروع مي كند. قدرت در اين مفهوم ريشه در لايه هاي مختلف تعاملات اجتماعي و زباني (مفاهيم) دارد. به عبارت ديگر اعمال قدرت به شكل يك بردار خطي رو به پايين اجرا نمي شود بلكه به اصطلاح در يك ظرف گفتماني شكل مي پذيرد و معني مي يابد.
در انديشه فوكو «مساله قدرت» در همه جا جاري است، در نسبت ها و اهميت يافتن مناسبت ها، در روابط و تعاملات زباني و كلامي ميان افراد، طبقات و گروه هاي اجتماعي كه به روش ها و منش هاي گوناگون ابراز مي شود. و آن چه باعث باز توليد نظم موجود مي شود، گره خورده با آن نظمي است كه مجموعه مفاهيم را در خرد جمعي جامعه توليد مي كند و مشروعيت مي بخشد.
تعريف ميشل فوکو از قدرت به لحاظ نظري كمك وافري به جامعه شناسي جديد نموده است و اين نکته اي است که نوشتار حاضر به طور مبسوط بدان پرداخته است.