مقاله واكاوي چند واژه از تاريخ بيهقي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در زبان و ادب فارسي (نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبريز) از صفحه ۱ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: واكاوي چند واژه از تاريخ بيهقي
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گويش
مقاله تاريخ بيهقي
مقاله كفه (كپه)
مقاله كامه
مقاله تاسيدن
مقاله لاكشته

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اختياري زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
كلمات و تعابيري كه در گويش ها رايج است، به حل بسياري از مشكلات متون ادبي كمك مي كند. در آثار گذشته، از جمله تاريخ بيهقي عباراتي پيدا مي شود كه معناي آن براي بيشتر اهل خراسان روشن و بدون ابهام است؛ در حالي كه توضيحات شروح گوناگون باعث اشتباه يا ابهام در معناي برخي از اين كلمات يا عبارت شده است.
در معناي بعضي از كلمه ها نيز تضاد و دوگانگي معنايي هم در شرح هاي تاريخي بيهقي و هم در فرهنگ هاي معتبر فارسي ديده مي شود كه اين دو گانگي با توجه به معاني رايج آن ها در گويش ها برطرف شدني است. در اين مقاله، معناي چند واژه كه در توضيحات شروح تاريخ بيهقي و در فرهنگ هاي گذشته فارسي آمده، با معناهاي رايج آن ها در گويش ها مقايسه و سرانجام به بيان معناي درست و مناسب اين كلمه ها پرداخته شده است.