مقاله واكنش تابعي حشرات كامل نر و ماده كفشدوزك (Hippodamia variegata Goeze (Col.: Coccinellidae روي شته سياه باقلا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در دانش گياهپزشكي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۱۴۳ تا ۱۵۰ منتشر شده است.
نام: واكنش تابعي حشرات كامل نر و ماده كفشدوزك (Hippodamia variegata Goeze (Col.: Coccinellidae روي شته سياه باقلا
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله واکنش تابعي
مقاله زمان دستيابي
مقاله قدرت جستجو
مقاله Hippodamia variegata؛ Aphis fabae

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرهادي رويا
جناب آقای / سرکار خانم: الهياري حسين
جناب آقای / سرکار خانم: آزمايش فرد پروانه
جناب آقای / سرکار خانم: فتاح حسيني سميه
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري سميرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
كفشدوزك ها با فعاليت شكارگري خود نقش مهمي در كنترل طبيعي شته ها دارند. كفشدوزك Hippodamia variegata Goeze گونه اي با پراكنش جهاني است كه در ايران نيز به وفور يافت مي شود. يكي از معيارهايي كه در بررسي كارايي شكارگران مورد استفاده قرار مي گيرد، واكنش آنها به تغيير تراكم ميزبان (واكنش تابعي) است. واكنش تابعي حشرات كامل نر و ماده اين كفشدوزك در شرايط آزمايشگاهي (دما ۲۳±۱oC، رطوبت ۷۰±۱۰% و دوره نوري L:D 16:8) روي شته سياه باقلا مورد بررسي قرار گرفت. براي گرفتن نتايج دقيق تر از شته هاي همسن استفاده شد. آزمايش درون پتري و روي برگ باقلا به مدت ۲۴ ساعت و در ۱۵ تا ۲۰ تكرار انجام شد. بعد از ۲۴ ساعت تعداد شته هاي خورده شده شمارش شد. نتايج نشان داد كه واكنش تابعي حشرات كامل نر و ماده كفشدوزك H. variegata نسبت به تراكم هاي مختلف شته سياه باقلا (حشرات كامل نر تراكم هاي ۲، ۴، ۸، ۱۶، ۳۲، ۴۵، ۶۰ و حشرات كامل ماده تراكم هاي ۲، ۴، ۸، ۱۶، ۴۰، ۶۰، ۸۰، ۱۰۰) از نوع دوم مي باشد. براي تعيين پارامترهاي قدرت جستجو (a) و زمان دستيابي به ميزبان (Th) از معادله راجرز استفاده شد. پارامتر هاي اشاره شده به ترتيب براي حشرات كامل نر ۰٫۱۵۸۹ و ۱٫۱۹۴۵ ساعت و براي حشرات كامل ماده ۰٫۰۹۲۶ و ۰٫۴۰۹۸ ساعت برآورد گرديد. با استفاده از يك معادله تركيبي واكنش هاي تابعي مورد مقايسه قرار گرفت و مشخص شد زمان دستيابي در دو جنس داراي تفاوت معني دار مي باشد. بر اين اساس حشرات ماده و نر به ترتيب قادرند ۵۸٫۶ و ۲۰٫۱ شته را در هر روز از بين ببرند. بنابراين به نظر مي رسد كه نقش حشرات ماده اين كفشدوزك در كنترل جمعيت شته سياه باقلا بيش از دو برابر نرهاست.