مقاله واكنش گياه دارويي اسفرزه (.plantago ovata Forsk) به فواصل آبياري و سطوح مختلف نيتروژن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران از صفحه ۱۹۶ تا ۲۰۴ منتشر شده است.
نام: واكنش گياه دارويي اسفرزه (.plantago ovata Forsk) به فواصل آبياري و سطوح مختلف نيتروژن
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسفرزه
مقاله فواصل آبياري
مقاله سطوح نيتروژن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي كاظم
جناب آقای / سرکار خانم: حمدي شنگري علي
جناب آقای / سرکار خانم: شاهرجبيان محمدحسام
جناب آقای / سرکار خانم: قرينه محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: مدندوست مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي عملکرد و خصوصيات کيفي گياه دارويي اسفرزه (plantago ovata Forsk.) در فواصل آبياري و سطوح مختلف نيتروژن، آزمايشي در مزرعه تحقيقاتي شركت خوشه سبز سنبله شيراز واقع در فسا در سال زراعي ۸۷- ۱۳۸۶ اجرا شد. آزمايش به صورت اسپليت پلات در قالب طرح بلوک هاي کاملا تصادفي و با سه تکرار اجرا شد. فاکتورها شامل فواصل آبياري (۷ روزه، ۱۰ روزه و ۱۴ روزه) و سطوح مختلف نيتروژن خالص شامل (۰، ۳۰ و ۶۰ کيلوگرم N/ha) بودند. نتايج تجزيه واريانس نشان داد که تغييرات عملکرد دانه، عملکرد بيولوژيک، عملکرد موسيلاژ در هکتار معني دار بوده، ولي تاثيري بر وزن دانه نداشت. تنش خشکي همچنين به طور معني داري باعث افزايش درصد موسيلاژ شد. در فواصل كوتاه آبياري بهترين عملکرد اقتصادي و بيولوژيك مشاهده شد و در شرايط فواصل زياد آبياري اين دو صفت كاهش معني داري داشت، ولي ميزان موسيلاژ بر خلاف عملكرد بيولوژيك روند افزايشي از خود نشان داد. همچنين با افزايش ميزان نيتروژن عملكرد اقتصادي، بيولوژيك و ميزان موسيلاژ افزايش نشان داد. عملكرد دانه و عملكرد بيولوژيك با بروز تنش خشكي كه در اثر فواصل زياد آبياري به وجود آمد نسبت به افزايش نيتروژن واكنش كمتري از خود نشان داد.