مقاله والدين، نوجوانان، ارزش هاي خانوادگي، ترجيح اطاعت يا استقلال (تحليل تطبيقي كشورهاي منتخب خاورميانه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۶ در فصلنامه خانواده پژوهي از صفحه ۷۹۱ تا ۸۱۰ منتشر شده است.
نام: والدين، نوجوانان، ارزش هاي خانوادگي، ترجيح اطاعت يا استقلال (تحليل تطبيقي كشورهاي منتخب خاورميانه)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خانواده
مقاله نوجوان
مقاله دوستان
مقاله ارزش هاي خانوادگي
مقاله استقلال
مقاله اطاعت
مقاله خاورميانه
مقاله رگرسيون لجستيک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خدايي ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: معدني پور علي
جناب آقای / سرکار خانم: نقدي وحيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در جهان امروز به خصوص در کشورهايي مثل کشورهاي خاورميانه که از اختلال اجتماعي رنج برده و آژانس هاي جامعه پذيري در جهت متضاد عمل مي کنند، کارکرد درست خانواده مي تواند نقش تعيين کننده اي در پيشگيري از پيامدهاي منفي به خصوص مسايل رفتاري دروني و بيروني داشته باشد. شيوه والديني که والدين اتخاذ مي کنند، اگر در عين کنترل کامل، به استقلال شخصيتي نوجوان هم تاکيد کند، مي تواند به عنوان يک شيوه والديني موفق ارزيابي شود.
اين مقاله به ترجيح اطاعت و ترجيح استقلال به عنوان دو ارزش مهم خانوادگي از سوي نوجوانان مي پردازد و به دنبال پاسخ به اين سوال است که تحت چه شرايطي احتمال اين ترجيحات افزايش يا کاهش مي يابد. داده ها از پيمايش ارزش هاي جهاني (WVS) و از موج چهارم آن مي باشد. گروه سني ۲۴-۱۵ سال کشورهاي خاورميانه به عنوان نمونه تحقيق انتخاب شده اند. نتايج رگرسيون لجستيک نشان مي دهد که متغيرهاي جمعيت شناختي نقش مهم تري در کاهش يا افزايش احتمال ترجيح اطاعت از والدين داشته اند، در حالي که در مورد ترجيح استقلال متغيرهاي جامعه پذيري هم اهميت داشتند. به علاوه نشان داده شده است که تفاوت هاي معناداري در ترجيح همزمان اطاعت و استقلال از سوي نوجوانان در بين کشورهاي مختلف خاورميانه وجود دارد، گو اين که عوامل موثر بر اين ترجيحات در اکثر اين کشورها تقريبا از يک الگو پيروي مي کنند.