سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جواد اخلاقی – گروه مهندسی برق دانشگاه فردوسی مشهد – پژوهشکده برق و کامپیوتر دانشگاه
حسین ضمیری – گروه مهندسی برق دانشگاه فردوسی مشهد
مرتضی خادمی – گروه مهندسی برق دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در این مقاله ، روشی جهت شناخت لایه های زمین با تخمین ضرایب بازتابش و بکارگیری واهمآمیخت کور پیشنهاد می شود . دنباله ضرایب بازتابش و موجک لرزه ای که بترتیب با توزیع های گوسی مخلوط و گوسی مدل سازی شده اند ، به روش تکراری بر پایه ملاک MAP تخمین زده می شوند . در روش پیشنهادی موجک لرزه ای و ضرایب بازتابش بطور مشترک تخمین زده می شوند و تخمین اولیه موجک لرزه ای با ملاک کمترین مربعات خطا بدست می آید .