سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

احسان فرخ نیا – کارشناس ارشد ژئوفیزیک
محمد علی ریاحی – دکتری ژئوفیزیک
بابک عصارزادگان – کارشناس ارشد ژئوفیریک

چکیده:

در این مقاله، سری بازتاب زمین با استفاده از فیلتر همریخت تخمین زده می شود. در این فیلتر سیستروم مختلط سری زمانی با استفاده از عکس تبدیل فوریه لگاریتم تبدیل فوریه سری زمانی بدست می آید. این عمل، همامیخت در حوزه زمان را به جمع تبدیل می کند. بنابراین ناحیه مربوط به موجک و سری بازتاب را می توان از یکدیگر جدا نمود. این عمل با استفاده از فیلتر خطی که بر روی سپستروم مختلط بر روی سپستروم مختلط فیلتر شده، موجک با سری بازتاب باتوجه به اینکه در مرحله فیلتر خطی ناحیه مربوط به کدام حذف شده است، بدست می آید.