سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مسعود صیدی –

چکیده:

در تحقیق حاضر به کمک معادلۀپ ائولی – دیراک، توابع موج فرمیونهای درگیر در فرایند واپاشی البته با به حساب آوردن ممان مغناطیسی آنومال فرمیونها در حضور میدان مغناطیسی شدید و ثابت، محاسبه شده است. در بخش بعدی تحقیق با استفاده از لاگرانژین چهار فرمیونی برهمکش های ضعیف، احتمال واپاشی پروتون برای حالت پایه سیستم در حد غیر نسبیتی بررسی شده است.