مقاله واژه استعلايي در فلسفه کانت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در فلسفه دين از صفحه ۸۱ تا ۹۳ منتشر شده است.
نام: واژه استعلايي در فلسفه کانت
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استعلايي
مقاله آزادي
مقاله ابژه و ذات معقول
مقاله متعالي
مقاله پيشيني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدرضايي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: فولادي عقيل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
واژه «استعلايي» از مفاهيم کليدي تفکر کانت است که اساسا نظام فلسفي خويش را با آن مي‌شناساند [ايدئاليسم استعلايي]. با وجود اين، واژه مذکور در فلسفه کانت در معناي يکساني به کار نرفته است. با توجه به اينکه در گفته ها و نوشته هاي راجع‌ به کانت، عمدتا يک معنا براي آن ذکر مي‌شود [شرايط تجربه ممکن]، لذا روشن سازي معناي اين اصطلاح، جهت جلوگيري از بدفهمي آن لازم مي نمايد.
دستاورد اين پژوهش که اساسا با هدف رفع ابهام از ترکيب «آزادي استعلايي» صورت گرفته اين است که «استعلايي» در ترکيب مذکور و نيز موارد ديگري در فلسفه کانت که در مقاله آمده است به معناي «شرايط تجربه ممکن» نبوده و به معناي «متعالي» است؛ يعني بنا به توجيهاتي که بيان شده است، کانت «ترانسِندنتال» را عادل «ترانسِندنت» به کار برده است.