مقاله واژه شناسي امور عامه و بررسي سير تاريخي کاربرد آن در فلسفه اسلامي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۵ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۱۵ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: واژه شناسي امور عامه و بررسي سير تاريخي کاربرد آن در فلسفه اسلامي
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله امور عامه
مقاله الهيات بمعني الاخص
مقاله الهيات بمعني الاعم
مقاله علم کلي
مقاله علم الهي
مقاله وجود
مقاله عوارض ذاتي وجود
مقاله تعليم
مقاله مقولات
مقاله واجب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فاطمي جميله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امور عامه بخش عمده اي از مسايل فلسفه اسلامي را به خود اختصاص داده است و مدخل ورود به مباحث الهيات بمعني الاخص، محسوب مي گردد. موضوع اين نوشتار ترمينولوژي امور عامه و بررسي تحليلي کاربرد آن در تاريخ فلسفه اسلامي است. موضوعات زير در اين مقاله مورد بررسي قرار گرفته است:
.۱وجه تسميه امور عامه و نحوه کاربرد آن در تاريخ فلسفه اسلامي،
نخستين کسي که واژه امور عامه را به کار برد،
نخستين کسي که مباحث فلسفه را به امور عامه و امور خاصه تقسيم کرد،
نقد و تحليلي بر تعاريف امور عامه،
تفاوت نحوه طرح واجب در امور عامه و الهيات بمعني الاخص،
ادغام الهيات بمعني الاعم و الهيات بمعني الاخص در قرون اخير،
توجيه جواز طرح مقولات در امور عامه و تفاوت آن با طرح آن در طبيعيات و منطق،
تناقض گويي ملاصدرا در باب مقولات و توجيه آن.