مقاله واژه گزيني و ملاحظات آوايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۷ در پردازش علايم و داده ها از صفحه ۷۳ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: واژه گزيني و ملاحظات آوايي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله واژه سازي
مقاله واج آرايي
مقاله نشانداري
مقاله بي نشان و توانش زباني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسلامي محرم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهل زبان در مواجه با مفاهيم جديد قادر به خلق واژه هايي هستند تا آن مفاهيم را بيان کنند و اين مهم را با اتکا به توانش زباني خود انجام مي دهند. معمولا واژه هايي که ناخودآگاه ساخته مي شوند، داراي ساخت ساده تر مي باشند و به همين دليل ارتباط نزديکي بين ساخت هاي ساده و بي نشان و بسامد بالاي آن ها به چشم مي خورد. اين تحقيق با تحليل آماري واژه هاي موجود زبان فارسي درصدد معرفي پيوستار نشان داري در ساخت واجي واژه هاست و نشان مي دهد واژه هايي که به  صورت آگاهانه ساخته مي شوند، اگر در قالب ساخت هاي بي نشان باشند، از سوي اهل زبان پذيرفته مي شوند و نيز اين صورت واژه سازي آگاهانه حداقل با توجه با اطلاعات آوايي، عملي بي نتيجه خواهد بود.