مقاله واکاوي بي عدالتي جزايي و نقش آن در شيوع فساد آموزشي – پژوهشي در دانشگاه ها «مطالعه چند موردي: دانشگاه هاي تهران» که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در انديشه مديريت راهبردي (انديشه مديريت) از صفحه ۴۱ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: واکاوي بي عدالتي جزايي و نقش آن در شيوع فساد آموزشي – پژوهشي در دانشگاه ها «مطالعه چند موردي: دانشگاه هاي تهران»
این مقاله دارای ۳۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فساد
مقاله کنترل
مقاله عدالت جزايي
مقاله ادراک بي عدالتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قلي پور آرين
جناب آقای / سرکار خانم: كوشازاده سيدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: سليمي غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اميري طيبي مسلم
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در دهه هاي اخير توجه به عدالت در سازمان ها اهميت بيشتري يافته و عدالت توزيعي، رويه اي، مراوده اي و اطلاعاتي مدنظر انديشمندان در انواع سازمان ها قرار گرفته است. يکي از انواع عدالت که مورد بي توجهي محققان سازمان قرار گرفته، عدالت جزايي (تنبيهي) است. مجازات و اقدام عادلانه در مقابل مفسدان و قانون شکنان مي تواند در گسترش عدالت در سازمان موثر واقع شود. در اين مقاله تلاش مي شود تا زمينه هاي شکل گيري بي عدالتي جزايي و نقش آن در شيوع فساد (اعم از آموزشي و پژوهشي) در دانشگاه ها بررسي شود. بدين منظور، نمونه اي ۲۲ نفره به روش نمونه گيري گلوله برفي از ميان دانشجويان و اساتيد دانشگاه هاي تهران در سال ۱۳۸۷ مدنظر قرار گرفته و بر اساس سوالات طراحي شده توسط محققان، مورد مصاحبه قرار گرفتند؛ روش تحقيق کيفي از نوع مطالعه چند موردي بوده و در تجزيه و تحليل با استفاده از روش تم، هفت تم زمينه ساز بي عدالتي جزايي در دانشگاه ها شناسايي گرديد. يافته هاي تحقيق مي تواند راهکارهاي مناسبي در جهت کاهش عوامل بازدارنده تحقق ماموريت و چشم انداز مراکز دانشگاهي و آموزشي، در اختيار مديران و مسوولان اين مراکز قرار دهد تا در راستاي توليد علم حرکت کنند.