مقاله واکاوي فرهنگ سياسي در ايران معاصر بر اساس تئوري انتقادي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مطالعات سياسي از صفحه ۴۷ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: واکاوي فرهنگ سياسي در ايران معاصر بر اساس تئوري انتقادي
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مکتب انتقادي
مقاله فرهنگ سياسي
مقاله جامعه ايراني
مقاله جدال سنت و مدرنيسم
مقاله وضعيت خودبيگانگي
مقاله رفتار اجتماعي
مقاله واگرايي فرهنگي دولت و جامعه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مصلي نژاد عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فرهنگ از حوزه هاي مهم و شاخصي است که از سوي نظريه پردازان مکتب انتقادي يا فرانکفورت مورد تحليل و پردازش قرار گرفته است. در اين راستا و در نوشتار حاضر تلاش شده است با بهره گيري از مفاهيم بنيادين مکتب انتقادي همچون «بيگانگي و وضعيت خودبيگانگي»، «بحران مشروعيت»، «شخصيت اقتدارگرا»، «سرکوب و کنترل فرهنگي»، «کنش هاي فردي و ميان فردي»، «کنش هاي گروهي» و «عقلانيت ارتباطي»، فرهنگ سياسي در جامعه ايراني دوره معاصر مورد نقد، ارزيابي و واکاوي قرار گيرد.