مقاله واکاوي چالش هاي فراروي صندوق بيمه محصولات کشاورزي در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در روستا و توسعه از صفحه ۲۱ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: واکاوي چالش هاي فراروي صندوق بيمه محصولات کشاورزي در ايران
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله محصولات كشاورزي
مقاله صندوق بيمه
مقاله كشاورزي
مقاله بخش كشاورزي
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فاضل بيگي محمدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: ياوري غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با بهره گيري از روش دلفي اجرا شد. بر اين اساس، طراحي يک مدل دوبخشي در رابطه با نقاط ضعف و تهديدهاي پيش روي صندوق بيمه محصولات کشاورزي صورت گرفت. جامعه آماري تحقيق ۶۰ نفر از کارشناسان و متخصصان صنعت بيمه و توسعه کشاورزي و روستايي را شامل مي شد كه از آن ميان، ۷۹ درصد به بخش دولتي، ۱۴ درصد به بخش تعاوني، و ۷ درصد به بخش خصوصي اختصاص داشت. بر اساس نتايج به دست آمده، از جمله نقاط ضعف صندوق بيمه عبارت اند از: عدم پذيرش چارچوب هاي اقتصادي و اصول بنگاه داري، ضعف در نظام آمار، نبود رقابت در عرصه خدمات، و نبود نظام ارزشيابي و نظارت مستمر، همچنين، از جمله تهديدهاي فراروي صندوق بيمه مي توان بدين موارد اشاره كرد: ساختار نامناسب واحدهاي توليدي، عدم يکپارچگي اراضي، نبود استاندارهاي توليد، و نظام هاي بهره برداري معيشتي. افزون بر اين، نتايج نشان داد که در بسياري از موارد، نظر دو گروه کارشناسان و متخصصان صفي و ستادي يکسان است.