مقاله واکاوي گفتمان عدالت در فلسفه سياسي قرن بيستم؛ رويکردها و روندها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مطالعات سياسي از صفحه ۹۷ تا ۱۱۸ منتشر شده است.
نام: واکاوي گفتمان عدالت در فلسفه سياسي قرن بيستم؛ رويکردها و روندها
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عدالت
مقاله نظريه قراردادگرايي
مقاله اختيارگرايي
مقاله مساوات طلبي
مقاله توهم گرايي پست مدرنيستي
مقاله حوزه عمومي عدالت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شمسيني غياثوند حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عدالت يکي از مهمترين محورها و نمادهاي مفهومي فلسفه سياسي غرب از ابتدا تاکنون بشمار مي آيد، ولي اين مفهوم در سير تاريخي خود بخصوص در سده بيستم با تحولات معنايي خاصي مواجه بوده است، چرا که همانند ساير مفاهيم علوم اجتماعي تحت تاثير دو متغير زمان و مکان است. در واقع مي توان گفت که سرمشق هاي فکري عدالت در سده بيستم تحول يافت، چرا که سده بيستم با تحولات شگرفي در عرصه هاي معرفتي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي و در واقع با بحران هايي در ليبراليسم، سرمايه داري، تکنولوژي و… مواجه شد. اين تحولات باعث شکل گيري معاني و نظريه هايي جديدي در عدالت همچون نظريه قراردادگرايي رالزي، اختيارگرايي نوزيک، مساوات طلبي دوورکين، توهم گرايي پست مدرنيستي، وضعيت خودجوشي هايک و… شد. در اين تئوري ها بر مفاهيمي و اصولي همچون لزوم تعادل آزادي با عدالت، ارزش گرايي، وداع با عدالت دولت محور، افول نگرش سيستمي به عدالت، تاکيد بر حوزه عمومي عدالت يا دموکراسي اجتماعي تاکيد مي شود. نوشتار حاضر تلاش دارد اين مهم را واکاوي نمايد.