سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بهروز احمدپور ترکمانی –
امیرحسین عبدالعلی پور –

چکیده:

در این مقاله اهمیت و واکاوی استراتژی در شرکت های معاصر مورد بررسی قرار گرفته است. به دنبال آن روشهای واکاوی استراتژی از جوانب گوناگون کالبد شکافی شده است. همچنین، به توصیف معایب و محاسن شبکه نه خانه ای جنرال الکتریک(GE) پرداخته شده و بر کارتر بودن آن نسبت به ماتریس BCG تاکید شده است. در نهایت ضمن تشریح مختصر فنون تصمیم گیری سلسله مراتبی، شبکه برنامه ریزی نه خانه ای در قالب تکنیک AHP که از مهمترین تکنیک های تصمیم گیری سلسله مراتبی می باشد، مدلسازی شده است.