سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
سعیده باقری راد – کارشناس ارشدمهندسی معماری دانشگاه ساریان
سیدمصطفی مختابادامرئی – دانشیاردانشکده هنردانشگاه تربیت مدرس
عبدالله ابراهیمی – هیئت علمی دانشگاه ازاداسلامی واحدساری

چکیده:
امروزه با رشد تکنولوژی و گسترش فناوری ارتباطات شاهد رویارویی جهان با اندیشه های گوناگون هستیم. واضح است که افکار و اندیشه های جاری بر یک جامعه در آثار آن جامعه و زندگی شهروندی تأثیر بسزایی دارد بطوری که انسان امروزی تحت تأثیر جریان های فکری شیوه های متفاوتی را برای زندگ یاش برمی گزیند. با توجه به اینکه هنر حاصل اندیشه ی انسان است ازین امر مستثنی نبوده و در گستره ی اندیشه های حاکم قرار می گیرد. از طرف دیگر هنر و مشتقات آن ازجمله معماری را می توان نمودی از اندیشه و تفکر یک جامعه عنوان کرد. در دنیای امروزی بحث های مطروحه در زمینه ی معماری به دنبال تطابق آن با شرایط حاضر می باشد و از آن با عنوان پایداری یاد می شود. معماری پایدار علاوه بر محافظت های زیس تمحیطی در پی حفظ هویت و نیز ایجاد معماری منطبق با شرایط امروز می باشد. تعاریفی که اندیش هی پلورالیسم می تواند آ نها را در خود جای داده و شیوه ی مناسبی برای خلق فلسفه ی جدیدی در معماری گردد. در واقع آشنایی با فلسفه های روز و ایجاد مبانی قوی در معماران می تواند زمینه ی لازم جهت پرورش مفهومی آثار را فراهم آورد. با توجه به اهمیت این امر پژوهش توصیفی حاضر، از طریق جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای در پی معرفی اندیشه ی تکثرگرا و نحو هی نگرش آن به معماری و شهرسازی و همچنین معماری پایدار است. باشد که قدمی در راستای آشنایی معماران با اندیشه های فلسفی جاری بر مفاهیم معماری صورت گرفته تا زمینه برای تحقق معماری بهتر فراهم گردد