سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش نوآوری و کارآفرینی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمد سریرافراز – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، مرکز تحقیقات اقتصادی دانشگاه آز
فاطمه فهیمی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، مرکز تحقیقات اقتصادی دانشگاه آز

چکیده:

امسال که با درایت و تدبیر مقام معظم رهبری، سال نوآوری و شکوفایی نام گرفته است، بر دانشگاهیان واجب است تا جامعه خود را به سمت نوآوری و شکوفایی علمی پیش ببرند. نیل به شکوفایی علمی نیز جز از طریق خلاقیت و نوآوری مقدور نخواهد بود، لذا شناسایی تعامل این دو مفهوم و نحوه اثرگذاری آن بر شکوفایی علمی موضوع مورد بحث نگارندگان خواهد بود.
مقاله فوق در پی آن است که در ابتدا با بیان مبانی نظری خلاقیت و نوآوری، تعاملات این دو مفهوم را از طریق ایجاد فناوری و تجاری سازی فناوری، رصد نماید و سپس با ارائه مدلی خاص، شکل گیری شکوفایی علمی را از طریق ایجاد فناوری مورد بحث قرار می دهد.