سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
فرزانه باطنی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه تهران،
نوشین ابوالحسنی – دانشجوی کارشناسی ارشد انرژی معماری، دانشگاه تهران،

چکیده:
تحولات معماری به طور عمده ناشی از تفکرات انسانها نسبت به معماری، تحول و پیشرفت در جنبه ساخت و ساز است. در این میان فناوریهای نوین امکاناتی را در اختیار معماران عصر حاضرگذارده که پیش از این حتی تصور آن نیز دور از ذهن بوده است.پیشرفت در امکان مدلسازی پیش از اجرا، بررسی نقاط ضعف و قوت بنا در شرایط گوناگون، پیدایش مصالح نوین، امکان ساخت ساختمانها به فرمهای گوناگون و تامین انرژی توسط خود ساختماناز جمله تاثیرات مهم پیشرفت تکنولوژی بر صنعت ساختمانسازی است. از سوی دیگر، تحولات تکنولوژی و فناوری به عنوان عاملیمحرک در شکل دادن تفکر معمار بسیار حائز اهمیت است. میتوان اذعان کرد که تکنولوژی سبب پیدایش سبک و فرهنگی نو در امر ساختمانسازی و زندگی انسان عصر کنونی شدهاست. در مقاله حاضرسعی بر آن است تا تأثیر فناوری بر تحولات معماری در امر ساختمانسازی در عصر حاضر مورد بررسی قرار گیرد