سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش ملی فضای سبز و منظر شهری

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

مرتضی هادی جابری مقدم – مدرس دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران-مقطع دکتری شهرسازی
مهرداد یعقوبی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست دانشگاه تهران

چکیده:

امروزه فضای سبز یک عنصر مهم انکارناپذیر در حیات شهری به شمار می آید.مطالعه در آن برنامه ریزی برای آن و حفظ و نگهداری و ارتقا کمی و کیفی آن همکاری جدی میان تخصص های مختلف را طلب می کند.اساسا در شرایط حاضر و به خاطر توجه به وجوه گوناگون عناصر و اجزا کالبدی و غیر کالبدی در شهرها و فهم این نکته که شهر ها و اجزا آن پدیده ای کثیرالوجهی با اثرات و بازتاب های متنوع می باشد.طیف وسیعی از پژهش ها و مطالعات از حوزه های تخصصی مختلف در این رابطه صورت می گیرد.که کلیه این فعالیتها در یک سنتز هوشمندانه می تواند مورد توجه برنامه ریزان تصمیم سازان و مدیران و ساکنان شهرها قرار گرفته و در نهایت به ارتقا کیفیت زندگی در شهرها و از جمله ارتقا شرایط فضای سبز شهری به عنوان یکی از اصلی ترین اجزا آن منجر شود مقاله حاضر سعی دارد تا ضمن ارائه گزارشی کمی از وضعیت اندازه قطعات فضای سبز در شهر تهران برخی از کیفیات آنرا مورد بررسی قرار دهد.