سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ایمنی هوانوردی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فرشته افتخاریان – پزشک هوایی سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان هواپیمایی کشوری

چکیده:

واکسن تب زرد برای ده سال فرد را ایمن می کند . این واکسن در ایران برای داوطلبان مسافری که قصد سفر به مناطق پرخطر این بیماری را دارند در انستیتو پاستور ت زریق می شود . احتمال بیماری سل در پرواز خیلی نادر است ولی ولی در مواردی رخ داده است . در ایران واکسن سل در بدو تولد تزریق می شود . واکسن ) MR سرخک، سرخجه ) برای داوطلبان اعم از کارکنان پروازی و مسافر در بعضی از مراکز بهداشتیدرمانی تزریق می شود . پیش از ورود ب ه مناطقی که هنوز فلج به طور کامل در آن ریشه کن نشده، تجویز یک دوز یادآور واکسن فلج برای مسافران توصیه می شود . در ایران وا کسن هپاتیت A به طور روتین تزریق نمی شود . بهترین راه پیشگیری از هپاتیت B واکسیناسیون است . همچنین تزریق سالیانة واکسن آنفلوآنزا برای کسان ی که به مناطقی که این بیماری شیوع بیشتری دارد سفر می کنند، از جمله مناطق زیارتی، توصیه می شود . واکسن پنوموکوک بیشتر برای افراد سیگاری بالای ۵۰ سال و برای افراد غیرسیگاری بالای ۶۵ سال توصیه می شود؛ تزریق یک بار آن برای تمام عمر فرد را مصون می کند . واکسن تیفو ئید برای پیشگیری از عفونت های سلمانلا در بعضی از کشورها تجویز می شود . در ایران واکسن تیفوئید نداریم . واکسن مننژیت مننگوکوکی برای افرادی که به مناطق پرخطر از نظر شیوع این بیماری سفر می کنند و همچنین مسافرانی که قصد سفر به عربستان سعودی را دارند تزریق می شود ؛ این واکسن فرد را برای چهار سال ایمن می کند .