سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عبدالعزیز عضدی – دانشجوی کارشناسی ارشد پترولوژی
محمدولی ولی زاده – دکتری پترولوژی
داریوش اسماعیلی – دکتری پترولوژی از دانشگاه تربیت مدرس
محمد محجل – دکتری تکتونیک

چکیده:

پلوتون شاهکوه یک توده گرانیتوئیدی بزرگ در شرق ایران است که مجموعه سنگهای دگرگون ده سلم را در جنوب و جنوب خاور و سنگهای رسوبی ماسه سنگی – شیلی با سن ژوراسیک را در شمال و شمال باختر قطع نموده است. هاله مجاورتی شامل تنوعی از هورنفلس های پلیتی و ماسه سنگی – شیلی استپاراژنز کانیایی در هورنفلس های پلیتی و ماسه سنگی – شیلی مطالعه شده و زونهای کانیایی تعیین گردیده است.