سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

کتایون ارفعی – دانشگاه آزاد سمنان
عصمت جعفربگلو – دانشگاه آزاد سمنان

چکیده:

هر ساله بلایا و حوادث نابهنگام جان هزاران انسان را به لحاظ جبنه های روحی، روانی و اجتماعی مورد تهدید قرار می دهد . کودکان و نوجوانان یکی از آسیب پذیرترین اقشار در برابر آثار و پیامدهای ایـن حـوادث بـالاخص از بعـد روانـی آن مـی باشند . علی رغم این موضوع عدم توجه به بهداشت روانی کودکان آسیب دیده در بسیاری از موارد باعث بوجود آمدن اخـتلالات روحی فراوان می گ ردد . لذا شناخت و آگاهی از مخاطرات روانی وقـایع انـسانی در جهـت پیـشگیری و مداخلـه زودرس و ارائـه راهکارهای مناسب برای حفظ سلامت روانی کودکان لازم و ضروری است . متن : با توجه به یافته های این پژوهش مروری می توان نتیجه گرفت که آثار مخرب حوادث در کودکان معمولاً بسیا ر بیشتر از حد تصور است و اکثریت آنها درجات مختلفی از اضطراب ، افسردگی، ترس، تنش و اختلالات رفتاری را تجربه می کنند . وقـوع اختلالات یادگیری، تمرکز و کاهش حافظة کوتاه مدت، در بسیاری از اطفال مشهود است . دختران نـسبت بـه پـسران در برابـر حوادث آسیب پذیرترند . لکن اخ تلالات روانی در آنان نسبت به پسران نمود بیشتری ندارد . آشکار شدن علائم بعد از حوادث در کودکان بسته به نژاد، فرهنگ، شرایط روحی و فردی آنان متغیر است . لزوم استفاده از درمان دارویی در بسیاری از موارد وجود دارد .
بحث و نتیجه گیری : با توجه به شیوع بالای معضلات روانی بعد از حوادث که در بسیاری از موارد در تعامل با سلامت جسمی و بازتوانی زودرس اطفال است لزوم مداخله هر چه سریعتر در انجام اقدامات پیشگیرانه و اعزام افراد آشنا به مسائل روانـشناسی و روانپزشکی کودک جهت جلوگیری از بحرانهای روحی و عوارض جبران ناپذیر آن همانند سـایر تیمهـای پزشـکی و امـدادی در مواقع بروز بلایا لازم و ضروری است .