مقاله واکنش ارقام هسته دارها به فيتوپلاسماي عامل جاروک بادام که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در بيماريهاي گياهي از صفحه ۱۵۳ تا ۱۶۰ منتشر شده است.
نام: واکنش ارقام هسته دارها به فيتوپلاسماي عامل جاروک بادام
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فيتوپلاسما
مقاله جاروک بادام
مقاله هسته دارها
مقاله واکنش ارقام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباسيان محمد
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جاروک يکي از بيماري هاي مهم بادام در ايران و لبنان است. عامل اين بيماري Candidatus Phytoplasma phoenicium و متعلق به گروه جاروک نخود کبوتر (۱۶ SrIX) مي باشد. جهت مطالعه واکنش هسته دارها نسبت به اين فيتوپلاسما، نهال هاي دو ساله ارقام درختان ميوه هسته دار با روش پيوند جانبي با اين فيتوپلاسما مايه زني شدند. دو سال بعد از مايه زني، در آلبالو (رقم شاتن مورل)، آلو (ارقام سانتاروزا و شايرو)، زردآلو (ارقام آصفي و تلخ)، شليل رقم قرمز، گوجه سبز (ارقام سعدي و برغان) و هلو (ارقام زعفراني، البرتا و شفتالو) در مقايسه با شاهد، علايمي شامل زردي، ريز برگي، لوله اي شدن برگ ها، کاهش فاصله ميانگره ها، کوتولگي و جاروک ظاهر شد. دوره نهفتگي عامل بيماري در گياهان مايه زني شده از پنج تا نه ماه متغير بود. ميزان رشد پيوندک آلوده در گياهان مايه زني شده با شدت علايم ناشي از انتقال عامل جاروک بادام رابطه مستقيم ولي با مدت دوره نهفتگي بيماري در گياه رابطه معکوس داشت. دي. ان. اي کل استخراج شده از رگبرگ مياني گياهان مايه زني شده و گياهان سالم شاهد به وسيله آزمون PCR مستقيم با استفاده از جفت آغازگر P1/P7 و PCR دومرحله اي با استفاده از جفت آغازگرهاي P1/P7 و R16F2n/R16R2 از نظر آلودگي به فيتوپلاسما ارزيابي گرديدند و واکنش همه هسته دارهاي مايه زني شده علايم دار در اين آزمون ها مثبت بود. در آزمون PCR دو مرحله اي علاوه بر ارقام علايم دار، واکنش نمونه هاي گيلاس مشکي مشهد و گوجه سبز هلندي که تا دو سال بعد از مايه زني فاقد علايم بودند، نيز مثبت بود و در آنها قطعه ۱۲۰۰ جفت بازي تکثير شد. تا دو سال بعد از مايه زني در آلبالو رقم چمپاي مشهد، زردآلو ارقام شکرپاره، تخم مرغي، نوري و گيلاس رقم صورتي لواسانات هيچ گونه علايمي ظاهر نشد و واکنش آنها در مقابل آزمون PCR منفي بود. پيشتر حساسيت هلو و شليل به فيتوپلاسماي عامل جاروک بادام گزارش شده بود ولي آلودگي شفتالو، آلو، گوجه سبز، زردآلو، گيلاس و آلبالو به فيتوپلاسماي عامل جاروک بادام براي اولين بار گزارش مي شود.