مقاله واکنش برخي شاعران و اديبان در برابر مغولان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در تاريخ ادبيات (پژوهشنامه علوم انساني) از صفحه ۱۲۷ تا ۱۴۵ منتشر شده است.
نام: واکنش برخي شاعران و اديبان در برابر مغولان
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جايگاه مغولان
مقاله سعدي
مقاله مولانا
مقاله سيف فرغاني
مقاله عبيدزاکاني
مقاله نجم الدين رازي
مقاله نجم الدين کبري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علامي ذوالفقار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آثار ادبي از نظر اشاره بر رويدادهاي تاريخي و بازتاب اوضاع و احوال اجتماعي، سياسي و فرهنگي و پي بردن به طرز فکر و روانشناسي مردم از اهميت ويژه اي برخوردار است و در کنار مآخذ تاريخي، که منابع مستقيم اند، منابعي غيرمستقيم به شمار مي آيند. درست در جايي که تاريخ نويسان در گزارش وقايع تاريخي، بنا بر مصحلت، سکوت و يا پرده پوشي کرده اند، شاعران و نويسندگان وظيفه آنان را به عهده گرفته و به تصريح و يا به کنايه بدان رويدادها اشاره کرده اند و اين کار اهميت آن آثار را دوچندان مي کند.
هدف مقاله حاضر بررسي ديدگاه شاعران و نويسندگان دوره مغول درباره حادثه عظيم يورش مغولان و استيلاي آنان بر ايران است، تا از يک سو انحطاط فکري، فرهنگي و اجتماعي جامعه ايران در آن دوران آشکار شود، و از سوي ديگر طرز تلقي و نوع واکنش شاعران و اديبان، در برابر اين فاجعه ملي روشن گردد.