مقاله واکنش بنگاه ها در قبال ريسک ناشي از نااطميناني تقاضا و تاثير آن بر اشتغال نيروي کار (مطالعه موردي بخش صنعت ايران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در تحقيقات اقتصادي از صفحه ۸۹ تا ۱۱۰ منتشر شده است.
نام: واکنش بنگاه ها در قبال ريسک ناشي از نااطميناني تقاضا و تاثير آن بر اشتغال نيروي کار (مطالعه موردي بخش صنعت ايران)
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صنايع بزرگ
مقاله ايران
مقاله تقاضاي سرمايه
مقاله گرايش نسبت به ريسک
مقاله تقاضاي نيروي کار
مقاله نااطميناني تقاضا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزمحمدلو حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نحوه واکنش بنگاه ها در قبال ريسک ناشي از نااطميناني تقاضا در چگونگي بکارگيري نهاده هاي توليد توسط آن ها تاثير مي گذارد. در اين تحقيق رفتار بنگاه هاي اقتصادي فعال در بخش صنعت کشور از نقطه نظر ريسک پذيري و ريسگ گريزي مورد بررسي و مقايسه قرار گرفته و چگونگي تاثير آن بر ترکيب دو نهاده کار و سرمايه( با تاکيد خاص براشتغال نيروي کار) آزمون و تحليل شده است.
نتايج نشان مي دهد که بنگاه هاي صنعتي فعال در زيربخش هاي صنايع مواد غذايي، آشاميدني و دخانيات (کد ۳۱)، صنايع نساجي، پوشاک و چرم (کد ۳۲)، صنايع چوبي و محصولات چوبي (کد ۳۳) در قبال ريسک ناشي از نااطميناني تقاضا واکنش معني داري از خود نشان نمي دهند و بروز نااطميناني تقاضا تاثير معني داري بر نسبت به کارگيري سرمايه به نيروي کار ندارد. در زيربخش صنايع کاغذ، مقوا، چاپ و صحافي (کد ۳۴) به دليل ريسک گريز بودن بنگاه ها، افزايش نااطميناني تقاضا باعث تقويت شدت کاربري فرايندهاي توليدي و در نتيجه افزايش نسبت به کارگيري نيروي کار مي شود. اما در زيربخش هاي صنايع شيميايي (کد ۳۵) صنايع محصولات کاني غيرفلزي (کد ۳۶)، صنايع توليد فلزات اساسي (کد ۳۷) و صنايع ماشين‏آلات، تجهيزات، ابزار و محصولات فلزي (کد ۳۸) بنگاه هاي صنعتي ريسک پذيرتر هستند و افزايش نااطميناني تقاضا باعث تضعيف شدت کاربري فرايندهاي توليدي و در نتيجه کاهش نسبت به کارگيري نيروي کار مي شود.