مقاله واکنش تعدادي از ژنوتيپ هاي کلکسيون سيب بومي ايران به Erwinia amylovora که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۰ در مجله به نژادي نهال و بذر (نهال و بذر) از صفحه ۲۳ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: واکنش تعدادي از ژنوتيپ هاي کلکسيون سيب بومي ايران به Erwinia amylovora
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيب
مقاله ارقام بومي
مقاله آتشک
مقاله مقاومت
مقاله .Erwinia amylovora

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملكي بالاجو اميد
جناب آقای / سرکار خانم: كشاورزي منصوره
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي دانش يونس
جناب آقای / سرکار خانم: داميار سيما
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري مراد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
Golden delicious  به عنوان شاهد، به باکتري Erwinia amylovora (Burrill.) Winslow et al. عامل بيماري آتشک گلابي بررسي شد. سويه هاي باکتري عامل آتشک از باغ هاي درختان ميوه دانه دار مناطق اروميه، کرج، مشهد، زنجان، شاهرود، قزوين و سنندج جمع آوري و با آزمون هاي فنوتيپي و مولکولي شناسايي شدند. مخلوط هفت سويه بيماريزا از مناطق مختلف به عنوان مايه باکتري به کار برده شد. ارزيابي مقاومت ژنوتيپ ها با تزريق سرشاخه نهال هاي يکساله پيوندي بر روي پايه M26 در شرايط گلخانه انجام و شدت بلايت شش هفته پس از مايه زني تعيين شد. بر اساس نتايج اين پژوهش، ۵% ارقام و ژنوتيپ هاي مقاوم (ارقام موروتي، قرمز تابستانه و سفيد و قرمز)، ۱۷% نيمه مقاوم، ۱۸% نيمه حساس، ۲۸% حساس و ۳۲ % بسيار حساس بودند. با توجه به اين يافته ها مي توان نتيجه گرفت که ژرم پلاسم سيب بومي ايران نسبت به بيماري آتشک نسبتا حساس است.