سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین همایش ملی ایمنی در بنادر

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

کامران رضایی – استادیار دانشکده فنی دانشگاه تهران، مدیرعامل شرکت مشارکتی RWTÜV Iran رییس هیات مدیر
علیرضا ارزنده – مسئول حیطه تخصصی مهندسی ایمنی TÜV Academy Iran-Germany ، ممیز TÜV Cert در سیستم های مدیریت ا

چکیده:

یکی از الزامات مهم و تعیین کننده در سیستم های مدیریت ایمنی و حتی سیستم مدیریت زیست محیطی الزامی تحت عنوان " آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری" میباشد. دلیل گنجاندن این الزام در استان داردهای یاد شده اهمیتی است که این موضوع در کاهش عواقب حادثه دارد چرا که وجود خطاهای پنهان در سیستم همواره محتمل بوده و تمامی سازما ن ها متاثر از عوامل بیرونی می باشند. گاهاً این تاثیرات سازمان را به بحران کشانده و باعث بروز اختلالات اساسی در سیستم ها می گردند. با داشتن طرحی در خصوص آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری میتوان تاثیر عوامل بیرونی –پس از بلفعل شدن این عوامل – را تا حد قابل ملاحظه ای کنترل نمود و کاهش داد.