سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیامک رحمانپور – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

چکیده:

مقاومت ۱۲۷ ماده ژنتیکی آفتابگردان شامل تک بوته های انتخابی رقام گابور لاین گرده دهنده (رستور R-28 و هیبرید های خاجی همچنین هیبرید های آژمایشی داخلیو خارجی ترکیب F1 و رقم در مقابل بیماری سفیدک کرکی ناشی از plasmopara halstedi مورد ارزیابی قرار گرفت.