سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محسن بیرامی – کارشناس مسئول برنامه ریزی و مطالعات،شرکت راه آهن ج.ا.ا

چکیده:

با توجه به مزایای ایجاد رقابت در بازار به منظور کاهش قیمت ها و افزایش کیفیت ارایه خدمات و در نهایت توسعه رفاه در جامعه ، واگذاری امتیاز بهره برداری از شبکه حمل و نقل ریلی یکی از روشهای مناسب جهت استفاده بهینه از ظرفیت های موجود در این صنعت می باشد . تجربه دیگر کشورها در زمینه واگذاری امتیاز بهره برداری از شبکه ریلی به بخش غیر دولتی ، حاکی از ارتقاء و بهبود کلیه شاخصهای عملکردی و نیز افزایش بهره وری نیروی کار به همراه کاهش قیمت ها بوده است .