سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش آموزش الکترونیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زینب گلزاری – کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی، دانشگاه تربیت معلم

چکیده:

وبلاگ فارسی از زمان پیدایش خود تا کنون بیشتر به عنوان دفترچه خاطرات الکترونیکی در دنیای مجازی خود نمایی کرده است، که گاه در دنیای سیاست مجال سخن به نویسندگان داده ومأمنی برای ناگفته ها و نانوشته ها بوده و زمانی هم به صورت صفحه خصوصی و شخصی افرادی در آمده که در آن بی پروا نوشته اند. وبلاگها توسط خوانندگان مرتب ویرایش و تصحیح وروز آمد میشوند، وسیله انتشار ایده ها هستند و به اندازه گنجایش و حجمشان به نویسنده اجازه پرورش قوه ابتکار فردی را میدهند. حضور کمرنگ محققان و متفکران عرصه علم و تحقیق در دنیای وبلاگها، فرصت بسیاری از پیشرفتها و موفقیتها را از پژوهشگران نوپا گرفته است.یادداشتهای غنی و راهنمایی های ارزنده این دسته میتواند راهگشای بسیاری از مولفین و محققین باشد و به دانش سازی جمعی منجر شود. حضور متفکرین در این فضا برای خودشان نیز مفید خواهد بود.چه بسا بریده ای کوچک از یادداشت یک وبلاگ، آغازی بر تالیفی بزرگ باشد و در بسط و گسترش ایده ای، محققی را یاری دهد. وبلاگها فرصت بهتر نوشتن را فراهم می کنند،چون در تمام مراحل نوشتن میتوان از دیگران نظر خواست، همسازی کرد و نتیجه بهتر گرفت.در این دنیای مجازی هر خواننده ای، میتواند نویسنده هم باشد و این رابطه دو سویه بین خواننده و نویسنده بی هیچ فاصله زمانی ارزشمند ترین خصوصیتی است که وبلاگ به این نوع نگارش بخشیده است. درک به روز خواننده از نویسنده و نقد و بررسی جمعی یادداشتها و محتواسازی جمعی نسل فرهنگی و فرهیخته،باعث خواهد شد استفاده از وبلاگ به عنوان وسیله ای برای کسب شهرت و محبوبیت، بهره وری سیاسی و بعضا بیان مسایل ضد اخلاقی و انحرافی کمرنگ تر گردد.