مقاله وب مريي و نامريي: تجزيه و تحليل استفاده از محيط وب بر اساس مدل ايده آل تيپ ماکس وبر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در تحقيقات اطلاع رساني و كتابخانه هاي عمومي (پيام كتابخانه) از صفحه ۲۵ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: وب مريي و نامريي: تجزيه و تحليل استفاده از محيط وب بر اساس مدل ايده آل تيپ ماکس وبر
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله وب مريي
مقاله وب نامريي
مقاله استفاده
مقاله مدل ايده آل تيپ ماکس وبر
مقاله دانشمندان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: چشمه سهرابي مظفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه بهره گيري از وب به عنوان يک محيط براي توليد، اشاعه و استفاده از اطلاعات علمي و فني جزيي از زندگي روزمره دانشمندان است. اگر چه تحقيقات بي شماري درباره استفاده از خدمات و سرويس هاي متعدد وب به صورت واحد وجود دارد، اما تحقيقات اندکي وجود دارد که نشان دهد چگونه گروههاي مختلف اجتماعي به ويژه دانشمندان از بخش هاي مختلف وب مريي و نامريي براي فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي خويش استفاده مي کنند. در اين پژوهش، ابتدا مفهوم وب مريي و نامريي هم از جنبه فني و هم از نقطه نظر استفاده تبيين مي شود. سپس ضمن تعيين سهم وب مريي و نامريي در ذخيره و اشاعه اطلاعات علمي و فني، به بررسي وضعيت استفاده محققان از وب مريي و نامريي بر اساس تيپ شناسي استفاده ها پرداخته خواهد شد. اين پژوهش بر اساس روش تحقيق کيفي و با استفاده از مصاحبه مستقيم انجام شده است. جامعه آماري تحقيق متشکل از کليه محققان، محققان- مدرسان و دانشجويان دکترا در حوزه علوم طبيعي در شهر گرونوبل فرانسه مي باشد. تعداد نمونه اين پژوهش ۷۵ نفر هستند که به روش نمونه گيري طبقه اي تصادفي انتخاب شده اند. براي تجزيه و تحليل داده ها از مدل ايده آل تيپ ماکس وبر استفاده شده است.